อัตราค่ารักษาพยาบาล คลินิกทันตกรรมดีดีซี

รายการการรักษา

ราคา(บาท)

ค่าตรวจ

50

เอกเรย์ ฟิล์มเล็ก

200

เอกเรย์ฟิล์มใหญ่

600

ขูดหินปูนทั้งปาก

700-1200

ขูดหินปูน + air flow

1,500-2,000

เกลารากฟัน เฉพาะตำแหน่ง

400/ตำแหน่ง

โรคปริทันต์ แบ่งเกลารากฟันต่อvisit

1,200/visit

อุดฟัน

ด้านละ 700 หรือตามช่วงราคา

อุดชั่วคราว

500

1 ด้าน

700-1,000

2 ด้าน

1,200-1,400

3 ด้าน

1,600-2,100

มากกว่า 3 ด้าน

2,400

อุดปิดช่องว่าง

3,000-4,000/ช่อง

ศัลยกรรมช่องปาก

ถอนฟันหน้า

500-700

ถอนฟันกรามน้อย

600-900

ถอนฟันกรามใหญ่-ฟันกรามคุด

800-1,200

ผ่าฟันคุด soft tissue

2,000-2,500

ผ่าฟันคุด bony

3,000-4,500

ผ่าฟันฝัง (Embeded)

4,000-6,000

ตัด frenum

2,000-3,000

ตัดแต่งปุ่มกระดูก

2,500-3,500/ตำแหน่ง

รากเทียม

เริ่มต้นที่ 39,000

รักษาคลองรากฟัน

ฟันหน้า

4,500-5,500

ฟันกรามน้อย

6,000-6,500

ฟันกรามใหญ่

8,000-10,000

รักษาคลองรากฟันซ้ำ

1,000

รายการการรักษา

ราคา(บาท)

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ตรวจวางแผนการรักษา/ให้คำแนะนำสุขทันตศึกษา

300-500

อุดฟันชั่วคราว

500

อุดฟันน้ำนม

600-1,300

เคลือบหลุมร่องฟัน

400

PRR

600

เคลือบฟลูออไรด์

400

ขัดฟันและเคลือบฟลูออไรด์

500

ถอนฟันน้ำนม

400-500

Strip ฟันน้ำนม

100

ใส่แผ่นยางกันน้ำลาย

300/ครั้ง

รักษาคลองรากฟันน้ำนม

2000-2,500

ครอบฟันน้ำนม

2,000-2,500

เครื่องมือกันช่องว่าง

1,500-2,500

ทันตกรรมประดิษฐ์

ตรวจ/พิมพ์ปากวางแผนการรักษา

เริ่มต้นที่ 1,000

ฟันปลอมถอดได้

·      ฐานพลาสติก

เริ่มต้นที่ 2,500

·      ฐานโลหะ

เริ่มต้นที่ 8,000

แกนฟัน (core build-up)

3,000

เดือยฟัน+แกนฟัน

3,800-4,000

ครอบฟัน/สะพานฟัน

เริ่มต้นที่ 9,000

Valplast

เริ่มต้นที่ 7,000

ฟันปลอมทั้งปาก

15,000-30,000

ทันตกรรมบดเคี้ยว

เครื่องมือกันการกัดฟัน (splint)

5,000

จัดฟันใส GIKO

เริ่มต้นที่ 6,500/ด.

จัดฟัน (เครื่องมือติดแน่น, โลหะ)

เริ่มต้นที่ 33,000

Retainer

2,000/ชิ้น

***หมายเหตุ ทั้งนี้ ราคาค่ารักษาไม่รวมการฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ปลอดเชื้อ ทุกครังที่ทำการรักษา ครั้งละ 50 บาท ค่ะ
**update price lists 1 ม.ค. 2562